Navigation | Page content | Additional information

Page content

Messe Berlin worldwide

Languages

Bosnia and Herzegovina

General Data

Bild

Fair Services d.o.o.

Kontakt osoba

 • Fair Services d.o.o.
  Office address: Buzinski prilaz 10, HR-10010 Zagreb

Usluge izlagaèa

Services

 • information on trade fairs and participation
 • Iznajmljivanje izložbenog prostora

Consulting

 • Planiranje
 • Oglašavanje
 • Internet
 • Konstrukcija štanda
 • Carina
 • Follow-up
 • Usluge prevoðenja
 • assistance with subcontractor services
 • Savjetovanje u oglašavanju u Njemaèkoj/meðunarodne publikacije
 • Savjetovanje s njemaèkim osobljem
 • Informacije o tržištu
 • Press usluge i odnosi s javnošæu
 • Organizacija press konferencija
 • Organiziranje putnièkih aranžmana u suradnji s putnièkim agencijama

Usluge posjetiteljima

 • Informacjie o sajmovima i popratnog programa
 • Prodaja karata
 • Prodaja kataloga/vouchera
 • Pomoc pri organizaciji smjestaja u suradnji s tour operatorimass
 • Pomoc pri aplickaciji viza
 • Informacije o Berlinu

Media servis

 • Press releases
 • Press konferencije
 • Press fotografije
 • Meðunarodni press stand
 • Press tours